Vi bedriver verksamhet inom områdena El och Mekanik, med lång erfarenhet av automationsprojekt inom industrin. Vi har även ett dotterbolag som bedriver konventionella Elinstallationer och Serviceverksamhet


Specialistområden

  • Programmering
  • Elkonstruktion
  • Skåpsbyggnation
  • Elinstallation
  • Totalåtaganden

2015-11-30

Vi söker ytterligare några erfarna Elektriker till vår serviceavdelning för att möta det behov som uppstått i samband med tecknandet av Ramavtalen med Trollhättan/Vänersborg.


Behov finns även av erfarna tekniker för Larm/Tele/Data