Servicelösningar

Ett serviceavtal med Elteam, förenklar tillvaron för dig som är fastighetsägare eller förvaltare. Genom regelbunden tillsyn och skötsel kan det bidra till att minska löpande driftskostnader och samtidigt öka driftsäkerhet.

Vi på service erbjuder bl.a.

  • El/Automation
  • Tele/Larm/Data. Serviceuppdrag inom Larm o passagesystem, data & fiberteknik
  • Drift och förebyggande underhåll
  • Direkta service uppdrag 
  • Planerat underhåll
  • Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar

Några typiska exempel på serviceuppdrag är kontroll av el- eller säkerhetsanläggningar, passagesystem som är ur funktion mm.